Snart dags för Almedalen

Snart är det dags för årets politikervecka i Almedalen. EUPATI Sverige är på plats.

Hör av dig om du är där, så kanske vi kan ta en fika och byta kloka idéer.

Patientdelaktighet – från idé till tillgänglig behandling

Onsdagen den 28 juni, klockan 14-15 bjuder EUPATI Sverige och Lif – de forskande läkemedelsföretagen in till ett spännande och nödvändigt panelsamtal.

Vi pratar om vikten av patientsamverkan, hela vägen, från idé till tillgänglig behandling, både när det gäller läkemedel men även medicin teknik. Att patientrepresentanter har en stark och inflytelserik röst är avgörande för både life science-sektorns och hälso- och sjukvårdens utveckling. Hur säkerställer vi en hög trovärdighet och att samarbete sker på ett ansvarsfullt sätt så att oberoendet inte äventyras?

Hur kan vi stärka delaktigheten och möjligheten att påverka, och samtidigt säkerställa en hög trovärdighet mot tredje part?

Cristin Lind, projektledare EUPATI Sverige, inleder med att visa EUPATI Sveriges syn på saken.

Medverkar gör även:

  • Lina Nordquist, riksdagsledamot i socialutskottet och vice ordförande, Liberalerna
  • Marie Sten, vice ordförande, Funktionsrätt Sverige /ILCO
  • Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer
  • Gunilla Andrew-Nielsen, enhetschef kliniska prövningar och licenser, Läkemedelsverket
  • Maria Bjurö, kommunikationschef, TLV
  • Maria Fagerquist, sakkunnig, Lif – de forskande läkemedelsföretagen
  • Lena Strömberg, programdirektör, Medtech4Health
  • Lisa Kirsebom, Moderator

 

För mer information, klicka här