Utbildning

Efterfrågan på kunniga representanter som kan föra fram patienternas perspektiv inom forskning och utveckling av läkemedel och medicinteknik växer och behovet av utbildning är stort.

EUPATI Sverige kommer att erbjuda en utbildning som är anpassad för svenska patientföreträdares förhållanden. Den har tagits fram  i samarbete med representanter från patientorganisationer, offentlig sektor, akademi och industri. Utbildningen genomförs  under våren 2023 som en pilotomgång. Därefter ska vi utvärdera pilotomgången för att släppa utbildningen digitalt i november 2023.

Hela kursen hålls digitalt, är på svenska och är inte diagnosspecifik.

 

Vem kan gå utbildningen?

Du som är patient, brukare, närstående eller företrädare  

Du som vill öka dina kunskaper om forskning och utveckling av läkemedel och medicinteknik

Du som vill kunna samverka med industri, akademi eller offentlig sektor för att skapa god och jämlik hälsa för flera

 

Vad får man lära sig?  

 • Forskning och utveckling av läkemedel, medicinteknik och precisionsmedicin 
 • Utvärdering och införande av nya behandlingar och medicinteknik 
 • Patientdelaktighet i teori och praktik
 • Etik för samverkan

Allt detta med fokus på våra svenska förhållanden.

 

Hur lång tid tar utbildningen?

I varje kurs ska du avsätta tid för:

 • Självstudier i en digital plattform, med förinspelade föreläsningar, texter att läsa och uppgifter. Detta får man göra när man vill. Räkna med att det tar ungefär 2-3 tim/månad.

Totalt ungefär 12 timmar för hela utbildningen.

 

Vad kostar utbildningen?

EUPATI Sveriges utbildning är kostnadsfri.

 

Efter genomförd utbildning får du ett diplom!

 

Utbildningen är framtagen av

EUPATI Sverige tillsammans med våra samarbetspartners:

 • Funktionsrätt Sverige, Nätverket mot cancer, Sällsynta diagnoser, Svenska Diabetesförbundet, RLS,  förbundet, Bröstcancerförbundet, Riksförbundet Cystisk fibros, Cavernöst angiom Sverige
 • Läkemedelsverket, TLV, SBU, Socialstyrelsen, SKR genom NT-rådet och MTP-rådet
  Kliniska Studier Sverige med Regionerna Örebro, Gävleborg och Dalarna
 • Uppsala-, Linköpings- och Göteborgs universitet, GPCC, KI, Genomic Medicines Sweden
 • Lif, Swedish Medtech, ASCRO, Medtech4Health och Ågrenska