Värdegrund

EUPATI Sveriges arbete utgår från EUPATI Code of Conduct and Ethical Framework

För oss innebär det att vi jobbar utifrån bland andra dessa fyra begrepp

Samskapande

EUPATI Sverige verkar för att alla berörda parter inom utveckling och införande av läkemedel, medicinteknik och kliniska studier, gemensamt bidrar med sin kunskap och erfarenhet, som jämbördiga aktörer.

Tillgänglighet

Vi arbetar kontinuerligt med tillgänglighet för att många ska kunna ta del av det som EUPATI Sverige skapar.

Hållbarhet

EUPATI Sverige ska kunna leva vidare som en värdefull plattform för utveckling och innovation.

Trovärdighet

EUPATI Sverige ska bidra till att förbättra tillgången till objektiv, pålitlig och patientanpassad information samt arbeta etiskt och med integritet.

Ett transparent, helt öppet och ansvarsfullt förhållningssätt bidrar till EUPATI Sveriges trovärdighet och hållbarhet.