Om oss

EUPATI Sverige är en av 24 nationella EUPATI plattformar i Europa.

EUPATI Sveriges mission, det vill säga uppdrag är att erbjuda utbildning som stärker patienter och patientföreträdare med kunskap och kompetens för att effektivt samverka med alla aktörer inom utveckling och införande av läkemedel, medicinteknik och kliniska studiers alla faser.

EUPATI Sveriges vision är att utbildade patienter bidrar som jämlika aktörer till god och jämlik hälsa.

Välkommen till EUPATI Sverige!