EUPATI Sverige

Projektgrupp

Cristin Lind
Projektledare
[email protected]
08-546 404 05

Ola Cornelius
Utbildningsansvarig
[email protected]
08-546 404 84

Maria Stålgren
Utbildningsansvarig
[email protected]
08-546 404 03

Elisabeth Björck Orvehed
Utbildnigsutvecklare
[email protected]
079-066 55 92

Eva Helmersson
Kommunikatör och projektkoordinator
[email protected]
08-546 404 16

Styrgrupp

Tove Hedenrud
Professor i samhällsfarmaci, avdelning för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet

Roshan Tofighi
Intressepolitisk ansvarig för vård och hälsa, Funktionsrätt Sverige

Robert Hejdenberg
VD, Ågrenska

Per Larsson
Universitetslektor och biträdande rektor, Institutionen för farmaci, Uppsala universitet

Marie Sten
Första vice ordförande, Funktionsrätt Sverige

Margareta Haag
Ordförande, Nätverket mot cancer

Jonas Edström
Patient Partner, Roche AB

Devrim Mavi
Kanslichef, Funktionsrätt Sverige

Cristin Lind
Projektledare EUPATI Sverige, Funktionsrätt Sverige