Välkommen till EUPATI Sverige

EUPATI Sverige erbjuder utbildning som stärker patienter och patientföreträdare. Vi samverkar med alla aktörer inom forskning och utveckling  av läkemedel, medicinteknik och kliniska studier.

EUPATI Sveriges vision är att utbildade patienter bidrar som jämlika aktörer till god och jämlik hälsa.

EUPATI Sverige är en av 24 nationella EUPATI plattformar i Europa.

Läs mer

Senaste nytt från EUPATI Sverige

Fler nyheter från EUPATI Sverige