Archive

Doktorandplats i vårdvetenskap

Nu söker Göteborgs universitet en doktorand i vårdvetenskap! Titel på projektet: Patientdelaktighet och införandet av utbildningen EUPATI i Sverige....

Läs mer