Finansiering och styrning

EUPATI Sverige drivs av Funktionsrätt Sverige, en samarbetsorganisation som består av femtiotvå rikstäckande funktionsrätts- och patientförbund.

EUPATI Sverige drivs med medel från Allmänna Arvsfonden från september 2021-september 2024. Under denna tid ska vi etablera en nationell EUPATI-plattform för ökad samverkan mellan patienter, akademi, industri och offentlig sektor.

Därefter ska EUPATI Sverige leva vidare öppet och transparent med egen finansiering.

Genom den överenskommelse vi har med Stiftelsen EUPATI, präglar deras värderingar vårt syfte och uppdrag.

Vår styrgrupp hittar du här.