Archive

Varför forska på patientmedverkan?

Välkommen till ett lunchwebbinarium om forskningsprojektet Patientdelaktighet och införandet av utbildningen EUPATI i Sverige. Medverkar gör Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs...

Läs mer