EUPATIs historia

Stiftelsen EUPATI etablerades 2012 som ett projekt av IMI Innovative Medicines Initiative, ett samverkansinitiativ för läkemedelsutveckling mellan EU-kommissionen och EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).

Redan från start var även European Patients Forum (EPF), en europeisk paraplyorganisation för patientrörelsen. 

Sedan 2020 har EUPATI drivits som en oberoende stiftelse med huvudkontor i Nederländerna. 

EUPATI Sverige är en av EUPATIs 24 nationella plattformar.