Stiftelsen EUPATI

EUPATI, European Patients’ Academy for Therapeutic Innovation, är ett EU-initierat projekt vars syfte är att förmedla kompetens inom läkemedelsutveckling, medicintekniska produkter och hälsoekonomiska prövningar till patient- och brukarrepresentanter, med en digital utbildning.

EUPATI vill öka patienters kunskap om och delaktighet inom läkemedelsutveckling och behandling, medicinteknik och hälsoekonomiska prövningar. Målet är att utbildade patienter ska kunna föra dialog med industrin, akademin och myndigheter på nationell och europeisk nivå. Genom EUPATI ingår man också i ett europeiskt nätverk där patienter/brukare/närstående kan dela erfarenheter med varandra.

EUPATI etablerades 2012 som ett projekt av IMI Innovative Medicines Initiative, ett samverkansinitiativ för läkemedelsutveckling mellan EU-kommissionen och EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). Från start var även European Patients Forum (EPF), en europeisk paraplyorganisation för patientrörelsen med.

Sedan 2020 har EUPATI drivits som en oberoende stiftelse med huvudkontor i Nederländerna.

Idag finns EUPATI i 24 europeiska länder, inklusive Sverige.

Länk till eupati.eu