Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om EUPATI Sverige och vår utbildning. Hittar du inte svaret på din fråga här, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

 

Vad betyder EUPATI?

EUPATI är en förkortning för European Patients’ Academy for Therapeutic Innovation.

 

Vad är skillnaden mellan EUPATI och EUPATI Sverige?

EUPATI på europeisk nivå bildades 2012 som ett europeiskt samverkansinitiativ. Sedan 2020 har EUPATI drivits som en oberoende stiftelse med huvudkontor i Nederländerna. EUPATI finns idag i 24 länder, däribland Sverige.

EUPATI Sverige drivs idag av Funktionsrätt Sverige. Syftet är att etablera en svensk EUPATI nationell plattform som har en överenskommelse med EUPATI att dela deras vision.

 

Är EUPATI kopplad till någon EU-institution?

EUPATI (European Patients Academy for Therapeutic Innovation) är ett initiativ som togs av EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) and the EPF (European Patients Forum) I 2012, med finansiering från IMI (Innovative Medicines Initiative), som drivs av EU kommissionen. Idag drivs EUPATI som en stiftelse och får fortsatt stöd från IMI (numera IHI) för olika projekt.

 

Hur finansieras EUPATI?

Stiftelsen EUPATI började med finansiering från IMI, men får idag sin finansiering från en kombination av privata och offentliga källor, samt inkomster för sina utbildningstjänster. Mer information om deras finansiering hittas här.

EUPATI Sverige finansieras av Allmänna arvsfonden. Vi är ett arvsfondsprojekt från sept 2021-2024. Mer information om vår finansiering från AA hittas här.

 

Finns det någon koppling mellan EUPATI och kommersiella intressen?

Syftet med EUPATI och EUPATI Sverige är att öka patientdelaktighet inom utveckling och forskning av läkemedel och medicinteknik, inklusive införande och utvärdering av behandlingar, för god och jämlik hälsa.

Som nationell EUPATI plattform är EUPATI Sveriges roll att utveckla utbildningar för svenska patienter så att de har kompetens och kunskap för att kunna bidra på ett meningsfullt sätt med industrin och akademin som söker patientperspektivet i sin forskning, och med myndigheter som söker patientperspektivet i sina verksamheter, t ex patienter som ska sitta i patientråd för NT-rådet, TLV, eller LMV. För att utbildningar ska förse patienterna med rätt kunskap så måste vi samverka med industri, precis som vi samverkan med akademi och offentlig sektor.

 

Vad är EUPATI Sveriges utbildning för patienter och företrädare? 

EUPATI Sveriges utbildning är för patienter, brukare, närstående och företrädare som vill lära sig mer om forskning och utveckling av läkemedel och medicinteknik för att kunna samverka med forskare, företag, myndigheter och beslutsfattare kring läkemedel och medicinteknik. 

 

Vad lär man sig på EUPATI Sveriges utbildning?

  • Forskning och utveckling av läkemedel, medicinteknik och precisionsmedicin 
  • Utvärdering och införande av nya behandlingar och medicinteknik
  • Patientdelaktighet i teori och praktik 
  • Etik och samverkan

Utbildningen är anpassad för svenska förhållanden.

 

Vad kostar det att gå utbildningen?

EUPATI Sveriges utbildning är kostnadsfri.