Niklas sprider kunskap kring hur läkemedel i Sverige kommer patienter till del och vad som ligger till grund för nödvändiga prioriteringar

Foto: Håkan Sjunnesson

Foto: Håkan Sjunnesson BLCF

Hur går det till när ett modernt läkemedel tas fram? 

Detta och mycket mer får du kunskap om när du går EUPATI Sveriges utbildning. 

Niklas Hedberg är chefsfarmaceut på TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) och föreläser om läkemedlets väg från idé till tillgänglig behandling. Där får du en grundläggande bild av hur ett modernt läkemedel forskas fram och utvecklas, så att det passerar alla nödvändiga steg från laboratoriet, till en produkt som kan används av patienter. 

”En fördel med utbildningen är att den vänder sig till många olika aktörer, patientföreträdare, myndigheter, politiker med flera. Den ger en större förståelse och kunskap kring läkemedel i Sverige” säger Niklas Hedberg. 

Välkommen att lära dig mer om forskning och utveckling av läkemedel och medicinteknik! Gå EUPATI Sveriges digitala och kostnadsfria utbildning här: https://se.eupati.eu/utbildning/