Doktorandplats i vårdvetenskap

Nu söker Göteborgs universitet en doktorand i vårdvetenskap!

Titel på projektet: Patientdelaktighet och införandet av utbildningen EUPATI i Sverige.

Detta är en unik möjlighet att utforska olika intressenters motiv och perspektiv samt följa upp deras åtgärder för att implementera och förbättra patientdelaktighet i Sverige. Tidigare forskning visar att det är svårt att initiera och upprätthålla ett partnerskap mellan flera intressenter. Därav är det av stort intresse att bättre förstå varför, hur och var patientrepresentanter blir involverade i läkemedelsforskning och utveckling.

För mer information klicka här

Sprid och dela gärna.