Tre panelsamtal du inte får missa den 9 november!

Den kunnige patienten – därför behövs den

Anna Lefevre Skjöldebrand, VD, Swedish medtech
Gunilla Andrew-Nielsen, enhetschef kliniska prövningar & licenser, Läkemedelsverket
Louise von Essen, professor, Uppsala universitet
Margareta Haag, ordförande, Nätverk mot cancer
Maria Fagerquist, sakkunnig policy, Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Richard Rosenquist Brandell, professor och överläkare, Karolinska institutet
Niklas Hedberg, chefsfarmaceut, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Patientmedverkan – en fråga för finansiärerna?

Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning, Vetenskapsrådet
Kerstin Sollerbrant, Senior expert forskning, Barncancerfonden
Lena Strömberg, Programdirektör, Medtech4Health
Thomas Gunnarsson, Portföljansvarig, Swelife

EUPATI Sverige experter – patienter som förändrar

Eva Dieker, forskningsassistent Uppsala universitet, styrelseledamot Kraftens hus
Lotta Håkansson, ordförande, Reumatikerförbundet
Martin Persson, Nätverket mot cancer, forskningsassistent, Nollvision cancer

När, var, hur?

Datum: 9 november, 2023
Tid: 13.00-16.00 med fika och mingelpaus
Plats: Eva och George Klein-salen, Biomedicum, KI, Solnavägen 9, Solna

Länk till anmälan: https://forms.gle/5HPVQpzrmCLKZjyf6