Tillsammans med Biobank Sverige får EUPATI Sverige projektfinansiering

EUPATI Sverige tillsammans med Biobank Sverige har säkrat en ny projektfinansiering via Swelife för att kunna fortsätta utveckla den framgångsrika modellen sjukvårdsintegrerad biobankning (SIB). Projektet sträcker sig till 2026 och syftar till en ökad effektivisering som ska främja medicinsk forskning och samtidigt bidra till jämlik vård och hälsa i Sverige.

 

Vår roll i projektet är att öka kunskap bland patienter och företrädare genom att ta fram utbildningsmaterial om biobankning som ska ingå i vår utbildning om forskning och utveckling, säger projektledaren Cristin Lind. Detta kommer att ske i tät samverkan med projektpartners och patientrepresentanter.

 

Läs mer här: https://biobanksverige.se/nytt-projekt-kring-sjukvardsintegrerad-biobankning-ska-starka-svensk-forskning/