Sjukvårdsminister välkomnar EUPATI Sveriges utbildning

Nu har EUPATI Sveriges utbildning lanserats och hur firar man det bättre, än med en stor lansering på Biomedicum, Karolinska institutet i Stockholm. 130 deltagare samlades på plats och lika många digitalt.

Foto: Håkan Sjunnesson BLCF

 

Funktionsrätt Sveriges ordförande, Nicklas Mårtensson, inledde dagen med ” Patienten är en viktig aktör i samverkan med forskning och utveckling av läkemedel, medicinteknik och kliniska studier. EUPATI är en mycket efterlängtad verksamhet i Sverige som kommer att stärka patienter och patientföreträdare och därmed skapa förutsättningar för ökad delaktighet i den här viktiga samverkan.”

 

Därefter följde ett inspirerande invigningstal av Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson som bland annat menade att ”Patientens delaktighet är ovärderlig för vårmötets kvalitet.

Det kan också handla om komplexa områden som läkemedel och medicintekniska produkter, där det krävs kunskaper. Här visar EUPATI vägen och visar att vi i samverkan kan klara av balansen. EUPATI kommer att skapa förutsättningar för att vi ska veta vad vi pratar om när vi är med och samverkar. Jag vet också att ni som patientföreträdare kommer att återkomma med nya krav i takt med att kunskapen ökar och det är välkommet! Er kunskap och era erfarenheter kommer att bidra till en bättre vård.”

 

”Nu är det upp till branschen, forskningen och vården att uppmärksamma och använda sig av de här kunniga patienterna”.

Foto: Håkan Sjunnesson BLCF

 

En panel med medaktörer från medicinteknik- och läkemedelsbranschen, myndigheter, akademin och patientrörelsen, som samtliga medverkat i utvecklingen av EUPATIs utbildning, fick sammanfatta sina erfarenheter och varför EUPATI är så viktigt.

Från vänster i bild: Moderator Lisa Kirsebom, Niklas Hedberg, TLV, Richard Rosenquist Brandell, Karolinska institutet, Maria Fagerquist, Lif – de forskande läkemedelsföretagen, Margareta Haag, Nätverk mot cancer, Louise von Essen, Uppsala universitet, Gunilla Andrew-Nielsen, Läkemedelsverket,
Anna Lefevre Skjöldebrand, Swedish Medtech

 

Samtliga var överens om betydelsen av EUPATIS viktiga roll för att förbättra och vässa samverkan och därmed forskning och utveckling av läkemedel medicinteknik och kliniska studier. Och inte minst som en neutral och oberoende plattform för samverkan. Samtliga vittnar också om hur mycket de själva lärt sig i medverkan till EUPATIs utbildning.

 

Patientmedverkan är en självklarhet för aktörer som ska hantera ansökningar för klinisk forskning, läkemedelsmedicin och medicinteknisk utveckling. För att patienternas medverkan ska bli så bra som möjligt krävs erfarenhet men också kunskap exempelvis om hur forskning går till. Genom att gå EUPATIs utbildning kommer fler och kunnigare patientföreträdare kunna bidra.

Bild från höger: Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning, Vetenskapsrådet, Kerstin Sollerbrant, Senior expert forskning, Barncancerfonden, Lena Strömberg, Programdirektör, Medtech4Health, Thomas Gunnarsson, Portföljansvarig, Swelife, Lisa Kirsebom, moderator

 

Jonas Oldgren, Vetenskapsrådet vittnar om samma arbetssätt. ”Patientmedverkan är oerhört centralt i Vetenskapsrådets verksamhet. ”Patienter finns med i de beredningsgrupper som granskar samtliga våra ansökningar för att utröna om det finns någon patientnytta.”

”EUPATI kommer att ge patienterna en mer stabil grund att stå på i samverkan i de här sammanhangen, säger Thomas Gunnarsson.

Vill du gå utbildningen? Här finns mer information och länk till utbildningsportalen: https://se.eupati.eu/utbildning/

 

Foto: Håkan Sjunnesson BLCF

 

Bild från vänster: Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet, Eva Dieker, forskningsassistent Uppsala universitet, styrelseledamot Kraftens hus, Martin Persson, Nätverket mot cancer, forskningsassistent, Nollvision cancer

I den sista paneldiskussionen fick vi ta del av tre nyexaminerad EUPATI Sverige expertpatienter.

Eva Dieker sammanfattade det så bra! ” Två viktiga lärdomar: 1. Samarbete är nyckeln! 2. Forskare och entreprenörer bör vidareutveckla sina färdigheter i att engagera patienter tidigt, helst under problemidentifieringsfasen, för att skapa lösningar och forskning som verkligen är relevant. Låt oss fortsätta arbeta tillsammans för att bygga en mer inkluderande och patientcentrerad strategi för medicinsk forskning och hälsotekniska innovationer!” Bland de som medverkade vid den avslutande delen av konferensen fanns även Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet och styrelseledamot för Funktionsrätt Sverige.

Bild från vänster: Eva Dieker, Lotta Håkansson, Anders Olausson, ordförande stiftelsen EUPATI och Helene Landersten, Neuroförbundet

Slutligen hedrade Anders Olausson, ordförande för EUPATI Foundation, ceremonin där de närvarande nyutexaminerade EUPATI expertpatienter fick mottaga en EUPATI Sverige pin.

 

Projektledare Cristin Lind avslutade EUPATI Sveriges lanseringskonferens på torsdagseftermiddagen. Hon berättade att projektet håller på att bilda en ideell förening som kommer att lanseras den 1 januari 2024. Föreningen ska vara öppen för organisationer och individer från alla projektets intressenter, det vill säga patientrörelsen, industrin, akademin och offentliga myndigheter

Foto: Håkan Sjunnesson BLCF

 

– Vi kommer att var en samverkansorganisation där vi träffas för att diskutera patientdelaktighet, sade Cristin Lind.

 

Vill du gå utbildningen? Här finns mer information och länk till utbildningsportalen: https://se.eupati.eu/utbildning/

Se den fina, korta filmen som Håkan Sjunnesson från Blodcancerförbundet gjorde efter lanseringen. Det är även Håkan som har tagit de flesta av våra bilder. Stort tack för det!

Film från lanseringen

 

 

Hela eventet webbsändes och kommer att klippas och läggas upp på vår Youtube kanal

Avslutningsvis en bild på nästan hela teamet. Saknas gör Elisabeth Björck Orvehed. Övriga från vänster: Maria Stålgren, Eva Helmersson, Ola Cornelius och Cristin Lind