Hur skapar vi nationella infrastrukturer för klinisk forskning och vård?

Genomic Medicine Sweden (GMS), Biobank Sverige, Center for Advanced Medical Therapies (CAMP) och Forska!Sverige bjuder in till ett panelsamtal mellan politiker och företrädare för sjukvård, forskning, patienter och industri för att diskutera behovet av nationell infrastruktur för precisionsmedicin och långsiktiga lösningar för vård och forskning i Sverige.

Panelsamtal med möjlighet att delta på plats eller digitalt.

Mer information och anmälan hittar du här