EUPATI Sverige föreslås ingå i SweTrials styrgrupp!

Nu har Peter Asplund lämnat över sin utredning, Förslag på åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för kliniska prövningar – för en bättre välfärd och en starkare life science-sektor, till regeringen. I den lämnas förslaget att etablera SweTrial, ett ambitiöst nationellt partnerskap och nationella terapinätverk för kliniska prövningar i Sverige.

I rapporten lämnas även ett förslag till vem som ska ingå i SweTrials styrgrupp:

Styrgruppen för partnerskapet ska bestå av representant/representanter för i) företagen inom life sciencesektorn representerade av sina respektive branschorganisationer; LIF, SwedenBio, Swedish Medtech och ASCRO, vilka ska utse en representant var, och ii) hälso- och sjukvårdsledningen på tjänstepersonsnivå från Sveriges sex samverkansregioner, företrädesvis representerad av en hälso- och sjukvårdsdirektör per samverkansregion på inbjudan från Socialdepartementet, och iii) patient- och anhörigorganisationer t.ex. EUPATI Sverige. En företrädare för det nationella life science-kontoret adjungeras till styrgruppen 194. Styrgruppen ska ha en jämn könsfördelning. Styrgruppen samordnas av det nationella kansliets operativa chef.

 

Vilket genomslag på bara 1 år! EUPATI Sverige är stolta, glada och tacksamma  för allt vi har lyckats åstadkomma på kort tid.