Är du patientföreträdare? Vill du lära dig mer om precisionsmedicin?

Precisionsmedicin i praktiken – en kväll för dig som är patientföreträdare

Vill du lära dig mer om precisionsmedicin? Och vad den nya teknikutvecklingen innebär för bättre diagnostik och nya behandlingar inom cancer, sällsynta hälsotillstånd och folksjukdomar?

Datum: 9 maj, 2023
Tid: 16:30-18:30

Mer information om programmet och anmälan: https://genomicmedicine.se/en-kvall-om-precisionsmedicin-for-dig-som-ar-patientforetradare/