Digitalt möte om samverkan mellan myndigheten SBU och patienter/brukare

Location:
Date: 21/03/2023 Time: 12:00 f m

EUPATI Sverige verkar för att alla berörda parter inom utveckling och införande av läkemedel, medicinteknik och kliniska studier, gemensamt bidrar med sin kunskap och erfarenhet, som jämbördiga aktörer.

Välkommen till ett intressant lunchwebbinarium som handlar om hur samverkan mellan myndigheten SBU och patient-/brukarepresentant skapar bättre forskning och hälsa.

I det här webbinariet berättar två projektledare vid SBU, samt en medverkande patientrepresentant om hur SBU arbetar med brukarsamverkan utifrån exemplet prioritering av forskningsfrågor gällande diagnostik, behandling och bemötande av personer med lipödem. 

Medverkar gör projektteamet för EUPATI Sverige samt Christel Hellberg och Marie Österberg (projektledare vid SBU) och Jenny Borg (patientrepresentant och deltagare i projektet) 

SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) är en statlig myndighet vars främsta uppdrag är att sammanställa den vetenskapliga forskning som finns om olika metoder och behandlingar som utförs inom hälsosjukvård och socialtjänst. Tyvärr är en vanlig slutsats att det saknas tillräckligt med vetenskapliga studier för att kunna säga vilka behandlingar som är effektiva. I dessa fall kan SBU driva projekt där patienter och vårdpersonal gemensamt kommer överens om vilka forskningsfrågor som är mest angelägna att besvara. 

Plats: Digitalt via Zoom

För anmälan klicka här