Verktygslådan

EUPATI Verktygslådan innehåller information om läkemedelsforskning och utveckling samt patientsamverkan.

Syftet med verktygslådan är att tillhandahålla heltäckande, vetenskaplig, pålitlig och användarvänligt utbildningsmaterial för patienter, om en mängd olika ämnen inom läkemedelsforskning och utveckling och patientsamverkan.

I verktygslådan finns artiklar, presentationer, filmer, webbseminarier, faktablad, infografik och ordlista.

Informationen är varken läkemedels- eller diagnosspecifik.

Ett arbete med uppdateringar och översättning av Verktygslådan har genomförts 2022 och publiceras under 2023.

För att komma till Verktygslådan klicka här.