Startskottet för EUPATI Sveriges utbildning

Onsdagen den 31 augusti samlades fyrtiotalet representanter från patientföreningar, industrin, offentlig sektor och akademin för att tillsammans påbörja arbetet med EUPATI Sveriges utbildning. Den ska erbjudas de företrädare som ska samverka inom forskning, utveckling och införande av läkemedel och medicinteknik​.

 

Stämningen på topp!

Stämningen var förväntansfull och högtidlig. Det kändes nästan historiskt när så många aktörer samlades i CityLifes lokaler för att sparka igång.

 

Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare Nicklas Mårtensson inledde dagen med att berätta om organisationen och kongressmålet jämlik hälsa och varför EUPATI Sverige passar så bra in i det. Därefter tog ordförande Elisabeth Wallenius över och beskrev hur Funktionsrätt Sverige har upplevt en ökad efterfrågan från myndigheter, forskare och industrin, som vill involvera patienter i sin utveckling. ”Det gläder oss. Vi kommer in oftare och tidigare i sammanhang där vår kunskap behövs. För att kunna bidra på ett meningsfullt sätt, behöver patientföreträdare ofta särskilda kunskaper, ibland komplexa kunskaper om forskning, läkemedel, etik, juridik och system. Funktionsrätt Sverige vill öka kunskapen hos patienter och företrädare så att de kan både delta och bidra till utvecklingen. Det är därför det EUPATI Sverige är så viktig”, sade Elisabeth

 

Anders Olausson var tidigare ordförande i EPF, European Patient Forum och är nu styrelseordförande för EUPATI på europeisk nivå samt styrelseledamot för EUPATI Sverige.  Han beskrev hur EUPATI startade som ett initiativ 2012 och blev till den stiftelse det är idag. Det finns idag också 23 nationella plattformar, där EUPATI Sverige sedan ett år tillbaka är en av dem.

 

Projektledare Cristin Lind berättade om det omfattande arbete som ligger till grund för utbildningen som alla aktörer nu tar fram. Utbildningsansvariga Maria Stålgren informerade om hur arbetet ska genomföras och bjöd generöst på egna exempel.

 

Därefter samlades deltagarna i grupper för att påbörja sitt arbete. Alla har olika bakgrund, men intresset för att samverka är stort. Uppstartsmötet för EUPATI Sveriges utbildning var mycket uppskattat.