Samverkan mellan myndigheten SBU och patientrepresentanter, bidrar till bättre forskning och hälsa

Den 21 mars 2023 arrangerade EUPATI Sverige i samverkan med SBU, ett webbinarium om arbetet med brukarsamverkan utifrån exemplet prioritering av forskningsfrågor gällande diagnostik, behandling och bemötande av personer med lipödem.