Nationell konferens för kliniska studier

Konferensen pågår 4-5 maj i Göteborg och är en mötesplats för dig som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård. Under två dagar ges näringsliv, hälso- och sjukvård, akademi och patientföreträdare tillfälle att träffas för idé- och kunskapsutbyte och nätverkande.

EUPATI Sverige är där för att  för att föreläsa om hur ökad patientsamverkan kan leda till bättre forskning.

Konferensen arrangeras för femte gången av Kliniska Studier Sverige med stöd av Vetenskapsrådet