EUPATIs vision är att erbjuda utbildning som stärker patienter och företrädare

 

Därför är vi extra glada över att Funktionsrätt Sveriges Patientföreträdarutbildning är lanserad.

Utbildningen är till för dig som ska bli patientföreträdare och för dig som har haft olika uppdrag och vill lära dig mer. Även företrädare inom andra områden kan ha nytta av utbildningen utifrån olika uppdrag.

Beslutsfattare, personal i vården och övriga intresserade som Funktionsrätt Sverige samverkar med, är välkomna att ta del av utbildningen.

Mer information hittar du här